e-sport game ดีป้า จับมือ TGA – อินโฟเฟด เผย 4 ทีมผู้ชนะจากโครงการ depa Game Accelerator Program

e-sport game ออกมาประกาศผลเรียบร้อยแล้ว สำหรับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลที่เข้าร่วมกับสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เกมไทย (Thai Game Software Industry Association: TGA) และ บริษัท อินโฟเฟด จำกัด ได้ออกมาประกาศผล 4 ทีมสุดยอด ทีมพัฒนาเกมที่ชนะในโครงการ depa Game Accelerator Program Batch #1 ก่อนที่จะมีการร่วมการทำงานกับ

Read More